Probírané učivo

Od 10.září do 14.září


ČESKÝ JAZYK - učebnice do s. 11; procvičujeme opis a přepis slov a vět

PSANÍ - s.2 -  k písmenu Ň; opakování psaní malých a velkých písmen

ČÍTANKA - doma číst s.12 Nebojte se mamuta; dobrovolně - i další básničky na této straně

MATEMATIKA - procvičujeme sčítání a odčítání do 20 bez přechodu - pracovní listy se sloupečky  - psaní výsledků přes fólii; nově počítáme s přechodem přes desítku -  pracovní listy 

PRVOUKA - 1.kapitola Škola; společná práce Pravidla naší třídy - plakát