Probírané učivo

Od 13.5 -17.5. -24.5.

ČESKÝ JAZYK -

věta jednoduchá a souvětí

souhlásky na konci slova ; sloh - vyprávění; diktát - do s. 142; procvičování tvrdých a měkkých slabik a další procvičování

 

Čtení -  četba z knihy Strašidlo Doudlo ; čítanka - s. 104 , 105 Jak Pytlík pomáhal...; s. 108 - 110 Případ s havlovickým vodníkem

děti by si měly denně doma číst po dobu 10 až 15 minut (z čítanky, vlastní četbu...)

Psaní - písanka č.3, s.1 -5 řádek

MATEMATIKA -  násobilka sedmi, slovní úlohy; procvičování násobilky v tabulce; geometrie -  vzájemná poloha dvou přímek;

procvičování formou her a IT tabule - stále upevňujeme násobilku 1 až 7;

bude více pětiminutovek


PRVOUKA - Jaro; ptáci, hospodářská zvířata, drůbež; savci a ptáci, obojživelníci, plazi...

průběžně ústní zkoušení, chystáme malý test

ukončena výuka se zubní hygienistkou - Projekt  ZDRAVÉ ZOUBKY

HV - učebnici HV a notový sešit si děti mohou nechávat ve třídě; písnička Čtyři koně ve dvoře, Já jsem muzikant, Já mám koně, Pějme píseň dokola, Masožravá kytka, Muzikant, Žežuličko, kde jsi byla..

Poslech - videozáznam Prodaná nevěsta (ukázka)

VV, PČ - obrázky: Slunečnice, Zátiší s ovocem, Jabloň, Portrét s rozfoukanými vlasy, Obal na knihu -potisk; Hrady; modelování - ovoce a zelenina; konstruktivní stavby na koberci ...Doprava ve městě (silnice, křižovatky,kruhové objezdy, metro, zastávky, parkoviště, letiště....propojení práce skupin); Kočička  - dárečky k zápisu; Postava v pohybu - Já a můj kamarád, Zimní sluníčko; vyrábíme plakát na školní karneval, Kartičky s obrázky slonů, lvů, tygrů - na akci Jarmark -Den Země, Strom - mandala, skládanka- krabičky různých velikostí, kreslení venku v areálu školy - stromy, rostliny dle skutečné předlohy; páv, můj domácí mazlíček - domácí zvíře

ANGLICKÝ JAZYK - od druhého pololetí jsou žáci rozděleni do dvou skupin 

Vyučující - Mgr. Zdeňka Švecová, Mgr. Jana Křížová