Probírané učivo

Od 25.6. 

do konce školního roku - shrnutí a opakování učiva.

Děti již nedostanou písemné domácí úkoly.

Čtení - ze Slabikáře - děti si tento i příští týden vybírají samy příběhy a pohádky, které si doma připraví a druhý den ve škole přečtou.