Probírané učivo

Od 15.10. - 19.10.


ČESKÝ JAZYK -  Abeceda, řazení slov podle abecedy; procvičování dy, ty, ny, di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; -do s.35; abeceda

Nová látka - s.42 a 43 - VĚTA

PSANÍ - S.12, S.13 DIKTÁT VELKÝCH PÍSMEN

Čtení -  z knihy O pejskovi a kočičce; domácí čtení  - procvičujte poslední články

Úkol pro nemocné -8d/34  - tři věty

 


MATEMATIKA - procvičujeme počítání s přechodem přes desítku do 20,

 počítání do sta po desítkách  a počítání do sta bez přechodu přes desítku - do c.4/14

Jednotky objemu s.38 -celá stránka

Úkol c.5/38

c. 3/58 si mohou děti vyzkoušet doma


Pátek - počítání se závorkami - c. 1, 2/18 (nemocné děti si doplní doma)

PRVOUKA - s. 15 - Podzim v sadu (zápis do sešitu si nepřítomné děti doplní později)Poznámka:

V den plavání děti nosí pouze učebnici ČJ (ne čítanku), sešity ČJ školní, domácí, ŽK

HV - učebnici HV a notový sešit si děti mohou nechávat ve třídě

VV, PČ - obrázky: Slunečnice, Zátiší s ovocem, Jabloň, Portrét s rozfoukanými vlasy, Obal na knihu -potisk; Hrady; modelování - ovoce a zelenina; konstruktivní stavby na koberci ...Doprava ve městě (silnice, křižovatky,kruhové objezdy, metro, zastávky, parkoviště, letiště....propojení práce skupin)